internetový obchod - vstup pro lékaře Medipunkt.cz
do našeho internetového obchodu

Vliv rehabilitace s pomůckou Medilady na funkci pánevního dna

Urbankova, I1; Maluskova, S1; Grohregin, K1; Krcmar, M1; Fenclova, K1; Krofta, L1; Feyereisl, J1

Ústav pro péči o matku a dítě

Úvod:

Cvičení (rehabilitace) pánevního dna je důležitá součást léčby dysfunkce pánevního dna. Na trh byly uvedeny rozličné nástroje (pomůcky). Tato pomůcka byla patentována v roce 2011 jako zařízení pro aktivní cvičení svalů pánevního dna.

Cíl:

Toto je úvodní (zahajovací) studie hodnotící střednědobý efekt Medilady na funkci pánevního dna a subjektivní vnímání.

Metody:

Malá prospektivně sledovaná skupina zdravých žen po porodu se symptomatickou dysfunkcí pánevního dna podstoupila rehabilitaci s Medilady (n=37). Tato pomůcka byla darována výrobcem (obrázek 1), který ale nijak nezasahuje do průběhu studie, jeho provedení či hodnocení. Kulička je zavedena do horní části vaginy a závaží (100 až 500 gramů) je umístěno na šňůrce. Poté žena zkouší držet nebo zvedat závaží po alespoň 3 minuty 4x týdně. V případě, že je žena schopna provádět cvičení s nejlehčím závažím, měla by zvyšovat váhu až do 500g. Kritéria pro zařazení byla alespoň jeden vaginální porod, symptomatická dysfunkce pánevního dna, ochota podstoupit rehabilitaci a jakákoli hmatatelná kontrakce levátoru. Všechny zúčastněné ženy podstoupily zevrubné urogynekologické vyšetření včetně transperineálního ultrazvuku, POP-Q, Oxfordské hodnocení a vyplnili PISQ12, ICIQ SF, UDI6 a IIQ7 dotazníky. Stejné vyšetření bylo provedeno po 3 a 6 měsících. Tato úvodní studie zahrnuje pouze data z vyšetření provedených po 3 měsících. Data byla hodnocena buď párovým t-testem nebo McNamarovým testem. (p<0.05).

Výsledky:

Bylo poskytnuto celkem 37 pomůcek. Ženy byly ve věku 36.2±4.1 let a jejich průměrný věk při prvním porodu byl 30.2±4.1 let, 32 (tj. 86.5%) z nich mělo za sebou dva nebo více vaginálních porodů a nejtěžší novorozeně vážilo 3522.2±265.9g. Ženy si stěžovaly na stresovou močovou inkontinenci (28, 75.7%), naléhavou potřebu (nutkání) (5, 13.5%), problémy s vyprazdňováním (3, 8.1%) a dyspareunii (3, 8.1%). Avulze levátoru byla přítomna v 26 případech (70,3%). Po 3 měsících přišlo 28 žen k vyhodnocení. Nebyly zaznamenány žádné rozdíly v oblasti genitálního hiátu při uvolnění a Valsalvě, úniku moči, POP-Q, ICIQ 12, PISQ 12 a IIQ7. Nicméně, UDI6 se zlepšil (3.8±3.0 vs 2.5±2.3, p=0.015), jejich genitální hiát při kontrakci byl menší (19.4±6.4 vs 18.0±5.2, p=0.003) a Oxfordské hodnocení se zvýšilo (0.8±0.5 vs 1.0±0.7, p=0.042).

Závěr:

Medilady pomáhá ženám zlepšit a posílit levátor či jeho reziduální části v případě avulze. Po 3 měsících bylo zaznamenáno objektivní i subjektivní zlepšení stavu pánevního dna. Sbírání dat a podpora rehabilitace s tímto zařízením bude pokračovat k získání dlouhodobých dat.


doc. MUDr. Radim Uzel, CSc.
doporučil náš produkt na
tiskové konferenci v Praze
Radim uzel doporučuje www.medipunkt.cz

MUDr. Natalya Savelyeva
Doporučuje MediLady i v gynekologii a reprodukční medicíně
 Natalya Savelyeva doporučuje www.medipunkt.cz
Naši partneři
Jen někteří mohou pomáhat a ještě být první ...
Medilady 
Copyright ©2011-2021 | MEDIPUNKT s.r.o. | webdesign Stylemax.cz